Monitoring nočních divokých zvířat

Díky dlouhodobému zaznamenávání pozorovaných zvířat na vytyčených trasách podle dané metodiky odhadujeme velikosti populací konkrétních druhů na daném území.

Monitoring provádíme na dvou lokalitách – v okolí našeho záchranného centra a v terénní oblasti našeho programu. Díky dlouhodobému sběru dat můžeme obě lokality porovnávat a také vidíme, jakou změnu vyvolávají naše ochranářské aktivity. Už nyní pozorujeme, že po několika letech práce s komunitou v naší terénní oblasti došlo ke zvýšení počtu pozorovaných outloňů a populace je zde nyní stabilní. Současně jsme si ověřili, že v okolí našeho záchranného centra, kde je vysoký tlak ze strany lidí a lovců, jsou populace divokých zvířat výrazně menší než v lokalitě, kterou aktivně chráníme.

Máme vytyčených 6 tras v obou lokalitách, každou v délce zhruba 2,5 km. Ty vedou různým druhem habitatu – přes primární les, sekundární les, ale třeba také farmy. Každý rok procházíme všechny trasy dvakrát. Používáme výhradně červené světlo, které divoká zvířata neruší a mohou se chovat přirozeně i během přítomnosti pozorovatelů.

1
2
3
4

1) Na začátku trasy je nutné vyplnit údaje, jako je čas, počasí atd.
2) Terénní Kukang tým zpozoroval outloně a zapisuje data.
3) Outloň váhavý (Nycticebus coucang) zpozorovaný při monitoringu.
4) Ovíječ maskovaný (Paguma larvata) zpozorovaný při monitoringu.