Řešení problematiky odpadů a znečištění

Na většině území Indonésie chybí místa pro sběr odpadu i možnost jeho třídění a dalšího zpracování, a dochází tak zde ke značnému znečišťování životního prostředí. V našem záchranném a rehabilitačním centru se snažíme množství odpadu snižovat, naši zaměstnanci již používají opakovaně použitelné látkové tašky namísto igelitových, zavedli jsme koše na třídění odpadu a k podobnému smýšlení a krokům vedeme i děti v naší škole. Kromě toho jsme v záchranném a rehabilitačním centru reagovali i na problematiku odpadních vod a na pozemku jsme postavili ekologickou čističku odpadních vod vzniklých při provozu centra.

Rovněž v partnerské vesnici v Kuta Male, kde již několik let chráníme outloně a další zvířata před ilegálním obchodem, jsme na žádost starosty vesnice spustili projekt na řešení problematiky odpadů. Jeho součástí bylo seznámit tamní obyvatele se základním principem třídění odpadu, jeho redukcí a dalším zpracováním.

reseniodpadu01
reseniodpadu02
reseniodpadu03
reseniodpadu04
1) Děti z naší anglicko-environmentální školy dostaly plátěné tašky od organizace Green books
2) Děti z vesnice Kuta Male si zdobí koše na tříděný odpad
3) Koše na třídění odpadu v Kukang centru
4) Pročišťovací nádrž na vodu