Budování česko-indonéského týmu

Na Sumatře jsme založili indonéskou nadaci, zvanou Yayasan Peduli Kelestarian Satwa Liar (PASAL Foundation). Naším záměrem je totiž napomoci místním lidem k tomu, aby oni sami plnili roli ochránců divoké přírody v Indonésii. Od spuštění záchranného programu Kukang proto úzce spolupracujeme s Indonésany, kteří zastávají nejrůznější funkce a tvoří již stabilní součást týmu. Kromě těchto zaměstnanců v záchranném a rehabilitačním centru a přilehlé škole máme i terénní tým složený z obyvatel partnerské vesnice nacházející se v blízkosti naší terénní pralesní oblasti. Jeho členové spravují místní eko-knihovnu pro děti, spolupracují s farmáři a vykonávají další aktivity spojené s budoucím vypouštěním a monitoringem outloňů. Zajímavostí je, že dva terénní pracovníci jsou bývalými lovci outloňů a luskounů ­– díky spolupráci s námi ale nyní tato zvířata chrání. Pomocí těchto kroků se záchrannému programu Kukang podařilo eliminovat lov outloňů, luskounů i dalších ohrožených druhů v dané oblasti a ochránit tak stovky zvířat. Tento významný úspěch je již nyní znatelný na počtu zvířat pozorovaných během terénních prací.

ceskoindoneskytym02
ceskoindoneskytym01
ceskoindoneskytym03
ceskoindoneskytym04

1) Česko-indonéský tým pracující v Kukang Programu ve vesnici Bandar Baru
2) Česko-indonéský tým při práci v terénu
3) Česko-indonéský tým v terénní oblasti
4) V našem týmu najdeme i bývalé lovce outloňů a luskounů, kteří se nyní stali ochranáři