Provoz anglicko-environmentální školy

V rámci zvyšování povědomí o nutnosti chránit nejen outloně, ale i další ohrožené druhy zvířat a přírodu jako celek jsme v blízkosti záchranného a rehabilitačního centra ve vesnici Bandar Baru postavili a vybavili anglicko-environmentální školu pro děti. Několik desítek místních dětí do školy dochází třikrát týdně odpoledne, tedy po své povinné školní docházce, a učí se zde angličtinu a environmentální výchovu. Výuka probíhá zdarma, děti však musí docházet pravidelně, plnit úkoly a prokazovat svou motivaci. Prostřednictvím školy budujeme novou generaci milovníků a ochránců přírody a zároveň podporujeme místní komunitu a budoucí uplatnění dětí na trhu práce, díky čemuž jsou místní lidé pozitivně nakloněni našemu programu a jeho aktivitám a vizím. Provoz školy významnou měrou financuje naše partnerská Zoo Liberec.

skola01
skola02
skola03
skola04

1) Děti si na konci lekce zhodnocují své environmentální práce
2) Lekce angličtiny
3) Lekce environmentální výchovy
4) Uzavírání semestru v anglicko-environmentální škole