Logo zoo Ostrava Logo zoo Olomouc Logo zoo Liberec Logo CCBC

14. report – Září 2016-Únor 2017 - Stavba environmentální knihovny, vybavení kliniky, vypouštění zrehabilitovaných outloňů, zodpovědný turismus a Karo kultura

 

Tento report je souhrnem událostí, které se udály od začátku září 2016 do konce února 2017. Zde je souhrn nejdůležitějších událostí posledních šesti měsíců doplněný mnoha fotografiemi.

Spolupráce s místní vládní agenturou na vymáhání zákonů na ochranu outloňů

Všech šest outloňů v záchranném a rehabilitačním centru The Kukang Rescue Program podstoupilo dostatečně dlouhý karanténní a rehabilitační proces. Po této nezbytné několikaměsíční rehabilitaci bylo všech šest outloňů přemístěno do spřáteleného rehabilitačního centra SOCP (Sumatran Orangutan Conservation Program). V tomto centru byly outloňům nasazeny obojky s rádio-vysílačem a jelikož všichni outloni měli štěstí a nebyly jim vytrhány zuby, mohli být vypuštěni do předem připravené lokality v chráněném území. Díky obojkům s rádio-vysílačem teď může probíhat jejich několikaměsíční monitoring v režii týmu SOCP, který je nezbytný pro vyhodnocení úspěšnosti tohoto vypuštění.

Outloň v záchranném centru The Kukang Rescue Program při krmení

Outloň v záchranném centru The Kukang Rescue Program při krmení

Outloní samec před ukončením rehabilitace Enrichment v podobě listu potřeného medem

Outloní samec před ukončením rehabilitace

Enrichment v podobě listu potřeného medem

Záchranné a rehabilitační centrum na Sumatře

Záchranné centrum prodělalo v uplynulých měsících několik úprav. Byla dokončena příjezdová brána, neoplocená otevřená část pozemku byla oplocena pomocí pevné sítě a podél celé délky sítě byl vysázen živý plot. Dokončena byla také rekonstrukce domu pro hosty, kde je k dispozici jedna společenská místnost a dva oddělené pokoje s vlastní toaletou.

Stavba síťového plotu Příjezdová brána do záchranného centra

Stavba síťového plotu

Příjezdová brána do záchranného centra

Dům pro hosty po rekonstrukci Pokoj pro hosty

Dům pro hosty po rekonstrukci

Pokoj pro hosty

Díky výtěžku z „Běhu Zoo Ostrava pro Kukang“ byla klinika dále vybavena operační lampou a centrifugou a byl zaplacen převoz mikroskopu z České republiky. Tento mikroskop byl věnován katedrou obecné zootechniky a etologie (KOZE) na ČZU v Praze. Ze stejného zdroje peněz byla do kliniky pořízena také nová chirurgická sada, čipy a čtečka čipů, veterinární léky a další veterinární přípravky.

Operační lampa před usazením Čipy a čtečka čipů

Operační lampa před usazením

Čipy a čtečka čipů

Nové chirurgické nástroje Mikroskop s laboratorním vybavením

Nové chirurgické nástroje

Mikroskop s laboratorním vybavením

Zvyšování povědomí o nelegálním obchodu se zvířaty a o ochraně outloňů

Indonésie:
Na konci roku 2016 byla dokončena série sedmi osvětových přednášek na pěti vybraných školách ve dvou okresech Sibolangit a Berastagi pro celkem 340 studentů. Byly vybrány školy v blízkosti přirozeného prostředí outloňů a dalších ohrožených druhů zvířat. Díky dotazníkům, které studenti vyplnili před přednáškou a po přednášce, bylo ověřeno, jak se díky této přednášce změnily jejich znalosti a pohled na ochranu zvířat. Výsledky jsou k nahlédnutí níže.

Přednáška na škole SMP Negeri 1 Sibolangit Studenti při vyplňování dotazníků

Přednáška na škole SMP Negeri 1 Sibolangit

Studenti při vyplňování dotazníků

Příklad vyhodnocení dotazníků studentů. Z výsledků lze vidět,
že po přednášce většina studentů uměla určit vhodné domácí 
mazlíčky. Sloupce nalevo jsou před a napravo po přednášce. 
Modré sloupce jsou správné a červené špatné odpovědi.
Příklad vyhodnocení dotazníků studentů. Z výsledků lze vidět, 
že po přednášce většina studentů věděla, kdy jsou outloni aktivní. Sloupce nalevo jsou před a napravo po přednášce. 
Modré sloupce jsou správné a červené špatné odpovědi.

Příklad vyhodnocení dotazníků studentů. Z výsledků lze vidět, že po přednášce většina studentů uměla určit vhodné domácí mazlíčky. Sloupce nalevo jsou před a napravo po přednášce. Modré sloupce jsou správné a červené špatné odpovědi.

Příklad vyhodnocení dotazníků studentů. Z výsledků lze vidět, že po přednášce většina studentů věděla, kdy jsou outloni aktivní. Sloupce nalevo jsou před a napravo po přednášce. Modré sloupce jsou správné a červené špatné odpovědi.

Na konci roku 2016 The Kukang Rescue Program díky podpoře Zoo Liberec převzal vedení školy, kde se zdarma vyučuje angličtina a environmentální výchova. Škola se nachází ve vesnici Bandar Baru v těsném sousedství záchranného a rehabilitačního centra. Škola prošla nezbytnou rekonstrukcí, byla vybavena základním vybavením a vylepšena byla i metodika výuky. Dne 17. prosince ve škole také proběhla třídní schůzka s rodiči a předávání vysvědčení dětem za uplynulý semestr. Výuku angličtiny a environmentální výchovy v této škole v roce 2016 pravidelně navštěvovalo 32 žáků.

Pololetní třídní schůzka s rodiči Vyplňování a podepisování vysvědčení

Pololetní třídní schůzka s rodiči

Vyplňování a podepisování vysvědčení

Okres Kuta Buluh sousedí s ekosystémem Leuser, který je jedním z nejrozsáhlejších tropických deštných pralesů v jihovýchodní Asii. Ekosystém Leuser je také poslední místo na planetě Zemi, kde společně žijí slon sumaterský, nosorožec sumaterský, tygr sumaterský a orangutan sumaterský. Okres Kuta Buluh je navíc oblastí s divokou populací outloňů váhavých. Právě proto se The Kukang Rescue Program rozhodl podpořit místní komunitu ve vesnici Kuta Male. Cílem je, aby si místní lidé vážili svého přírodního bohatství a outloně společně s dalšími ohroženými druhy zvířat nelovili, a naopak je chránili. Díky podpoře dvou hlavních partnerů záchranného programu, jimiž jsou Zoo Ostrava a Zoo Olomouc, byla pro děti z místní komunity vybudována knihovna se zaměřením na environmentální výchovu. Manažerem knihovny jsou externí asistenti programu Jhon Kartasima Gurusinga a Rukur Kita Perangin-angin, děti si zde mohou půjčovat knihy darované organizací green-books.org a školou The Prague British School a probíhají zde také pro ně kurzy angličtiny vedené dobrovolníky.

Nově dokončená knihovna pro děti v Kuta Male 
           a její dva manažeři Jhon a Ody
Děti z Kuta Male s Kukang omalovánkami vytvořenými Zoo Ostrava a jejich učitelkou Johankou

Nově dokončená knihovna pro děti v Kuta Male a její dva manažeři Jhon a Ody

Děti z Kuta Male s Kukang omalovánkami vytvořenými Zoo Ostrava a jejich učitelkou Johankou

Česká republika:
První den v říjnu, který je věnovaný Světovému dni zvířat, se členové týmu Kukang vydali hned do dvou zoologických zahrad. Naše partnerská zoologická zahrada Zoo Liberec si pro děti připravila mnoho zajímavých aktivit včetně Kvízové stezky outloně váhavého. Celá stezka, kterou všechny děti splnily na výbornou, byla zakončena Kukang stánkem, kde byly pro děti připraveny dílničky. Vyrobit si mohly papírové outloní maňásky, pletené náramky, korálkové šperky nebo si vymalovat svoji originální tašku za pomoci Jitky, Báry a Kateřiny. Velmi potěšující byl zájem jak dětí, tak i jejich rodičů, kteří se o život těchto primátů zajímali a bedlivě poslouchali Terezu, která zapáleně vyprávěla a odpovídala na všemožné dotazy. Celá akce byla ještě podtržena nádherným počasím a skvělou organizací Zoo Liberec. Druhá zoologická zahrada, se kterou se slavil Světový den zvířat, byla Zoo Hodonín, kde byli s Kukang stánkem Eva a Lukáš. Přestože v Zoo Hodonín akci provázel déšť, měla oslava zvířat příjemnou atmosféru a řadu spokojených dětských i dospělých účastníků.

Světový den zvířat v Zoo Liberec Světový den zvířat v Zoo Hodonín Světový den zvířat v Zoo Hodonín

Světový den zvířat v Zoo Liberec

Světový den zvířat v Zoo Hodonín

Organizovaly se také dvě přednášky. První byla každoroční událost „Provodovjanky ve světě“, kde se v malebné vesnici Provodov u Zlína představují aktivity slečen z Provodova, které aktivně působí v zahraničí. V rámci této události Lucie dne 7. ledna v přednášce představila Indonésii a záchranný program Kukang. Lidem se myšlenka zalíbila natolik, že na místě společně pro outloně vybrali 3000,- Kč. František mluvil o ilegálním obchodu se zvířaty v rámci páté ze série přednášek Kaleidoskop CCBC, která se konala v pondělí 6. února v 19:30 v prostorách Langhans centra v Praze. Petr Vančura na stejné události představil neziskovou organizaci green-books.org, která se v Indonésii snaží zvýšit povědomí o přírodě a udržitelném životním stylu vzděláváním dětí.

Přednáška Lucie v Provodově u Zlína Přednášky na Kaleidoskopu CCBC

Přednáška Lucie v Provodově u Zlína

Přednášky na Kaleidoskopu CCBC

Členové Kukang týmu se zúčastnili několika dalších událostí po celé České republice. Návštěvníci Zoo Olomouc se o záchranném programu Kukang dozvěděli 31. října během Večera duchů (Halloweenu). Ve dnech 8. – 9. listopadu byl Kukang stánek s Jitkou, Niky a Alžbětou v Praze na třetím ročníku mezinárodní konference TBCC, která se zaměřuje na všechny aspekty ochrany biodiverzity tropických ekosystémů. Vyrobit tašky, náramky nebo si nechat namalovat něco na obličej mohli také návštěvníci Vánočních dílniček v Liberci 19. listopadu. Kukang stánek v zastoupení Petra byl také na novém filmovém festivalu Ekotopfilm ve Žďáru nad Sázavou. Dozvědět se něco o záchranném programu Kukang bylo možné také na Kukang stánku od Petra nebo na stánku Zoo Ostrava na Zemědělské univerzitě v Praze při příležitosti konference „Antelope, Giraffe, Hippo“ ve dnech 20. – 22. února.

V únoru byla vyhlášena sbírka knih hned do dvou knihoven, které záchranný program Kukang provozuje. První je environmentální knihovna pro děti z vesnice Kuta Male a druhá je knihovna ve zmíněné environmentální škole ve vesnici Bandar Baru. Sbírka byla zaměřena na anglicky psané knihy ideálně přírodovědného tématu. Sběrným místem bylo Double B Café na Praze 2. V rámci této sbírky věnovala několik desítek knih také pražská škola The Prague British School! Knihy byly již předány do obou knihoven a děti jsou z nich nadšené.

Předání knih darovaných od The Prague British School 
    dětem v Kuta Male
Předání knih darovaných od The Prague Britisg School
dětem v Bandar Baru

Předání knih darovaných od The Prague British School dětem v Kuta Male

Předání knih darovaných od The Prague Britisg School dětem v Bandar Baru

Skupina umělců ABUN (Artists & Biologists Unite for Nature) dokončila plakát s výtvory určený na podporu záchranného programu Kukang se zaměřením na kampaň "I Am Not Your Toy!". ABUN je skupina umělců z celého světa pod vedením Kitty Harvill a jejího manžela Christopha Hrdiny. Tato skupina kreslí pomocí různých metod za účelem podpory projektů zaměřených na ochranu ohrožených druhů a jejich životního prostředí. Tyto obrázky vznikají podle předlohy fotek poskytnutých projekty. Plakát i jednotlivé úžasné výtvory budou výborným vzdělávacím prostředkem kampaně "I Am Not Your Toy!" i dalších materiálů. Kampaň bude v příštích měsících aktualizována o kresby od skupiny umělců ABUN, ale také o videa a animace např. od Žofie Zajíčkové.

I Am Not Your Toy! od člena ABUN Di Roberts I Am Not Your Toy! od zakladatelky ABUN Kitty Harvill

I Am Not Your Toy! od člena ABUN Di Roberts

I Am Not Your Toy! od zakladatelky ABUN Kitty Harvill

Kresba outloně v kleci od členky ABUN 
                   Ellyn Lentz
Plakát s výtvory pro kampaň I Am Not Your Toy! od skupiny ABUN

Kresba outloně v kleci od členky ABUN
Ellyn Lentz

Plakát s výtvory pro kampaň I Am Not Your Toy! od skupiny ABUN

V lednu další čeští turisté díky šíření kampaně I Am Not Your Toy! nezůstali nečinní, když na dvou místech turisticky známého thajského ostrova Phuket narazili na Thajce, kteří nabízeli turistům outloně k vyfocení za peníze. Dostatečná informovanost turistů před jejich dovolenou je možností jak podobné případy redukovat. Pro tyto účely byl napsán článek „Zodpovědný turismus“, který je online ke zhlédnutí zde: http://kukang.org/cz/zodpovedny-turismus.

Turisté v Thajsku často platí za fotky s outloni Turisté v Thajsku často platí za fotky s outloni Outloni nabízení k vyfocení za peníze na ostrově Phuket Outloni nabízení k vyfocení za peníze na ostrově Phuket

Turisté v Thajsku často platí za fotky
s outloni

Outloni nabízení k vyfocení za peníze na ostrově Phuket

Publicita

V uplynulých šesti měsících se náš program objevil v několika televizních reportážích a pořadech, článcích na internetu nebo v tištěných časopisech. Zde je souhrn těchto článků.

The Kukang Rescue Program v televizním pořadu České televize "Chcete mě"! (čas reportáže je 0:42 - 8:08): http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095970013-chcete-me/216562221300038/

Reportáž na TV Barrandov v hlavním vysílacím čase o Lucii, naší koordinátorce veterinární péče a welfare, ale i terénní pracovnici Zoo Olomouc (čas reportáže je 18:58): http://www.barrandov.tv/video/87111-nase-zpravy-12-1-2017

Článek o obchodování s outloni zaměřený na Českou republiku a práci The Kukang Rescue Programu naleznete zde: http://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/outlon-jako-domaci-mazlicek-co-se-za-tim-skryva-a-je-to-vubec-legalni

Článek o mezinárodním dni bez palmového oleje a aktivitách českých ochranářských organizací naleznete zde: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/den-bez-palmoveho-oleje-se-stal-mezinarodnim-diky-ceskym-organizacim

Článek z přednášek pořadu Provodovjanky ve světě naleznete zde: http://zlin.cz/526546n-provodovjanky-ve-svete.-tri-priklady-hodne-pozornosti

O záchranném programu Kukang se mohli dočíst také čtenáři pátého čísla časopisu Ochrana přírody v Kulérové příloze na straně deset. O programu mohli slyšet i posluchači známého českého rádia Impuls dne 16. ledna z úst moderátora Jana Čady.

Článek v časopisu Ochrana přírody

Článek v časopisu Ochrana přírody

Budování indonéského týmu

Sobota 12. listopadu byl pro The Kukang Rescue Program dnem oslav. Slavily se hned dvě události. První událostí byla tradiční část svatby s rituály etnické kultury Karo koordinátorky osvětových aktivit Novi a jejího ženicha Martina.

Náboženská část svatby Novi a Martina 
   předcházející tradiční části svatby
Svatební tanec podle tradiční Karo kultury při svatbě Novi a ženicha Martina

Náboženská část svatby Novi a Martina předcházející tradiční části svatby

Svatební tanec podle tradiční Karo kultury při svatbě Novi a ženicha Martina

Karo lidé dominují v oblasti aktivit našeho programu a dělí se do pěti klanů (Marga), které se dále dělí do rodin (sub-Marga). Sobota byla také dnem, kdy část našeho indonéského týmu, František a Lucie, byli přijati místními lidmi a stali se členy jednoho z těchto pěti klanů. Oba dva tak získali jméno podle svého klanu, a to František Příbrský Bangun podle rodiny Bangun klanu Perangin-Angin a Lucie Čižmářová Ginting podle klanu Ginting.

Přijetí Františka a Lucie místními Karo lidmi Novomanželé s nově přijatými členy Karo komunity

Přijetí Františka a Lucie místními Karo lidmi

Novomanželé s nově přijatými členy Karo komunity

Kukang tým během tradiční svatby Novi Kukang tým na svatbě s tradiční deskou „papan bunga“

Kukang tým během tradiční svatby
Novi

Kukang tým na svatbě s tradiční deskou
„papan bunga“

Závěrem

V průběhu měsíců zahrnutých v tomto reportu se v záchranném centru na Sumatře uskutečnilo několik dalších událostí. Od ledna se oblast záchranného centra nachází v epicentru zemětřesení, které se v podobě menších otřesů opakuje již několik týdnů. Nejsilnější otřes přišel 16. ledna a měl sílu 5,7 stupně. Přes silné otřesy je celý náš tým i záchranné centrum v bezpečí. Další událostí bylo ukončení spolupráce s organizací ISCP. Hlavním důvodem ukončení spolupráce byl rozdílný pohled na řízení záchranného programu. Veškeré aktivity The Kukang Rescue Programu na Sumatře tak budou zaštítěny novou indonéskou organizací.

Již více než rok je záchranný program Kukang členem Koalice proti palmovému oleji a dne 1. února se zúčastnil mezinárodního Dne bez palmového oleje, který byl touto koalicí vyhlášen. V rámci tohoto dne byla také oficiálně založena Mezinárodní koalice proti palmovému oleji (Palm Oil Watch International).

Na úplném konci roku 2016 byl v České republice oficiálně zaregistrován zapsaný spolek pod názvem The Kukang Rescue Program, z.s. Tato oficiálně registrovaná česká nezisková organizace má za cíl finanční podporu a koordinaci ochranářských aktivit záchranného programu Kukang a vzdělávací a osvětovou činnost.

Za všemi aktivitami a událostmi je práce a ochota mnoha dobrovolníků, organizací a firem, kterým všem patří velké poděkování!

Polední přestávka indonéského Kukang týmu Děti před dostavenou environmentální knihovnou

Polední přestávka indonéského Kukang týmu

Děti před dostavenou environmentální knihovnou

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na The Kukang Rescue Program v uplynulém období 31.8.2016 – 28.2.2017. Jmenovitě děkujeme Tomovi Flengerisovi, Simonovi Bruslundovi, Jiřímu Klimešovi, Jiřímu Gloserovi, Markétě Jariabkové, Anně Bartoňové, Nikole Vošické, Ing. Romanu Zajíčkovi, Daliboru Válkovi, Trnkovým, Dorotě Zawadové, Irmě Navrátilové, Luboši Příbrskému, Lence Brožkové, firmě JAMIKA s.r.o. a dárcům sbírky Provodovjanky ve světě. Děkujeme také Zoo Ostrava za darování výtěžku z Běhu Zoo Ostrava pro Kukang.

Všechny příjmy a výdaje záchranného programu budou uvedeny ve výroční zprávě.

František Příbrský
Vedoucí programu The Kukang Rescue Program
Terénní pracovník Zoo Ostrava


CZ - 14. report – zari 2016 - unor 2017

EN - 14. report – September 2016 - February 2017