Logo zoo Ostrava Logo zoo Olomouc Logo zoo Liberec Logo CCBC

13. report – Duben-Srpen 2016 - Pět úspěšných měsíců: dva outloni, tři stavby, tři noví ošetřovatelé, pět Outloních dnů, charitativní běh a mnoho dalšího

 

Tento report je souhrnem událostí, které se udály od dubna do srpna. Hned v úvodu s radostí oznamujeme, že The Kukang Rescue Program získal oficiální podporu skupiny odborníků pro taxon poloopic Prosimian TAG Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a byl zařazen do „In-situ plánu na ochranu“ této skupiny odborníků. Zde je souhrn nejdůležitějších událostí posledních pěti měsíců doplněný mnoha fotografiemi.

Spolupráce s místní vládní agenturou na vymáhání zákonů na ochranu outloňů

V uplynulých měsících se do záchranného a rehabilitačního centra dostali dva noví outloni, samec a samice. V obou případech se jednalo o mladé jedince, kteří byli s velkou pravděpodobností čerstvě odchyceni z přírody a mají tak velikou šanci se tam opět vrátit.

Mladá samice outloně váhavého v izolaci. Tato samice byla odchycena farmářem poblíž jeho plantáže

Mladá samice outloně váhavého v izolaci. Tato samice byla odchycena farmářem poblíž jeho plantáže

Samička čerstvě po přijetí do záchranného centra Mladý samec v karanténě

Samička čerstvě po přijetí do záchranného centra

Mladý samec v karanténě

Záchranné a rehabilitační centrum na Sumatře

V záchranném centru byla dokončena stavba menší budovy, která slouží jako sklad a zázemí pro stavitele a koordinátora ošetřovatelů pana Komára. Kromě toho se dokončovaly úpravy pozemku, stavěl se plot okolo karantény a stavěla se příjezdová brána.

Stavba skladu a zázemí pro pana Komára Stavba plotu okolo karantény

Stavba skladu a zázemí pro pana Komára

Stavba plotu okolo karantény

Stavba příjezdové brány do záchranného centra

Stavba příjezdové brány do záchranného centra

Pro návštěvy a dobrovolníky se rekonstruuje dům pro hosty v těsném sousedství záchranného centra. Tento dům pro hosty má několik oddělených pokojů s vlastním sociálním zařízením a patří k němu velký pozemek, kde se plánují vzdělávací aktivity.

Dům pro hosty před rekonstrukcí Dům pro hosty v průběhu rekonstrukce

Dům pro hosty před rekonstrukcí

Dům pro hosty v průběhu rekonstrukce

Zvyšování povědomí o nelegálním obchodu se zvířaty a o ochraně outloňů

Podle výzkumu International Animal Rescue, který byl zaměřen na majitele outloňů v Indonésii, je zřejmé, že studenti tvoří velké procento lidí, kteří si outloně pořizují. To je jeden z důvodů, proč organizujeme osvětové akce na místních školách. Od dubna jsme organizovali takovéto akce celkem na třech školách, konkrétně na SMP Negeri 2 Sibolangit, SMA Katolik Bandar Baru a SMP Karya Bersama Sukamakmur, které se nacházejí v oblastech, kde se vyskytují divoké populace outloňů. Hlavní náplní těchto akcí je přednáška, diskuse a jednoduché vědomostní soutěže. Zúčastnilo se celkem 237 studentů, kteří na začátku vyplnili jednoduchý dotazník, pomocí něhož si ověřujeme jejich přístup a znalosti o ochraně zvířat. Stejný dotazník vyplňují i po přednášce. Pomocí porovnání obou dotazníků pak ověřujeme pozornost studentů a efektivitu celé akce. Hodnocení výsledků nám pomáhá zlepšovat metodiku těchto osvětových akcí.

17. srpen je Dnem nezávislosti Indonésie, který se slaví po celé zemi. Využili jsme těchto oslav také k šíření osvěty o ilegálním obchodu se zvířaty při oslavách ve vesnici Sembahe, která je známá prodejem kaloňů pro medicínské účely. Lidé si pořizují kaloně v domnění, že jim jejich požívání pomůže léčit astma. Cílem naší akce bylo informovat veřejnost pomocí diskuse o tom, že pořizovat si outloně a další chráněná zvířata je ilegální a že jsou to velmi nevhodní domácí mazlíčci. Na oslavu Dne nezávislosti Indonésie a jako projev úcty k místním obyvatelům jsme nechali vyrobit tradiční květinovou desku, tzv. „bunga papan“.

Přednáška na škole SMP Karya Bersama Sukamakmur Studenti při vyplňování dotazníku

Přednáška na škole SMP Karya Bersama Sukamakmur

Studenti při vyplňování dotazníku

Studenti s cenami z vědomostních soutěží Tradiční květinová deska, tzv. „bunga papan“

Studenti s cenami z vědomostních soutěží

Tradiční květinová deska, tzv. „bunga papan“

Také v České republice se opět organizovalo několik přednášek. Od dubna jsme přednášeli v Praze v jazzovém klubu Carpe Diem Praha na přednášce, kterou pořádala naše partnerská organizace „Neotáčej se zády“. Dále jsme o projektu hovořili před přednáškou cestovatele Dana Přibáně v letním kině v Provodově u Zlína. Další naše přednáška proběhla 7. dubna 2016 v Zoo Jihlava na komisi pro poloopice Unie českých a slovenských zoo (UCSZOO), 11 přednášek jsme měli na základní škole ZŠ SNP 6 v Ústí nad Labem v rámci školního projektu nazvaného „Záchrana naší planety na příkladu Indonésie“ a přednášeli jsme i v domově pro seniory Dobětice, také v Ústí nad Labem.

Přednáška Lucie v Provodově u Zlína Přednáška Evy na komisi pro poloopice UCSZOO

Přednáška Lucie v Provodově u Zlína

Přednáška Evy na komisi pro poloopice UCSZOO

Vědomostní soutěž pro děti ze ZŠ SNP 6 v Ústí nad Labem Výběr kreseb projektu „Záchrana naší planety na příkladu Indonésie“ dětí ze ZŠ SNP 6

Vědomostní soutěž pro děti ze ZŠ SNP 6 v Ústí nad Labem

Výběr kreseb projektu „Záchrana naší planety na příkladu Indonésie“ dětí ze ZŠ SNP 6

Na ZŠ Tuchlovice v Kladně se 20. dubna konal „Den pro outloně“. Děti vlastnoručně vyráběly sošky outloňů, které byly vystaveny v kladenském středisku volného času Labyrint. Moc děkujeme všem dětem a paní učitelce Kateřině Šíchové.

Dne 4. června se v areálu Zoo Liberec konal projektový den zaměřený na představení všech mezinárodních projektů, na kterých se Zoo Liberec podílí. Program vzniká ve spolupráci se školami z Liberce a okolí a tým z tercie Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova si vybral The Kukang Rescue Program. Studenti měli připraveno spoustu aktivit a na prodej vyrobili outloní náramky, omalovánky a mnoho dalšího, a my celému týmu mnohokrát děkujeme!

Eva se spolu s dobrovolnicí Káťou v pátek 17. června v Olomouci zúčastnily tzv. „Pevnosti poznání“. Byla to akce pro základní školy z Olomouce a blízkého okolí. Cílem bylo zprostředkovat dětem nejrůznější informace a aktivity v oborech vědy, techniky, průmyslu i přírody. Součástí byly i soutěže, za jejichž vyplnění děti dostaly razítka a na závěr i odměnu. U našeho stánku se děti mohly dozvědět o záchranném programu Kukang a o tom, jak vůbec vypadá a kde žije outloň váhavý. Menší děti skládaly puzzle a větší vyplňovaly test věnovaný životu těchto poloopic.

Outloní sošky žáků ZŠ Tuchlovice v Kladně Pevnost poznání v Olomouci

Outloní sošky žáků ZŠ Tuchlovice v Kladně

Pevnost poznání v Olomouci

Projektový den a stánek Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova v Zoo Liberec Kreslení outloně při projektovém dni v Zoo Liberec

Projektový den a stánek Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova v Zoo Liberec

Kreslení outloně při projektovém dni v Zoo Liberec

Také v Zoo Olomouc se konal v neděli 26. června „Outloní den“ pro děti. Akce se navzdory deštivému počasí zúčastnila více jak stovka dětí, které se zapojily do „outloních aktivit“. Děti vyplňovaly kvíz, vyráběly zvířata z plastelíny, podle obrázků určovaly správnou potravu outloňů, skládaly outloní puzzle, hledaly outloní obrázky v lese pomocí dalekohledu, vyráběly outloní masky, zkoušely si lézt po laně, chytaly plastový hmyz, hledaly rozdíly na obrázcích a mohly si nechat namalovat outloně na obličej. Účelem tohoto dne bylo vzdělat děti zábavnou formou o biologii outloňů a jejich přirozeném životě.

Skládání outloních puzzlí Vystřihování outloních masek

Skládání outloních puzzlí

Vystřihování outloních masek

Děti si „Outloní den“ v Zoo Olomouc užívaly Děti si „Outloní den“ v Zoo Olomouc užívaly Děti u fotografické outloní desky v Zoo Olomouc

Děti si „Outloní den“ v Zoo Olomouc užívaly

Děti u fotografické outloní desky v Zoo Olomouc

Několik novinek se událo také v kampani I Am Not Your Toy! K videu „Slow Loris? The Worst Pet in the World!“ byly na serveru YouTube přidány titulky celkem v 9 světových jazycích, což umožňuje jeho šíření do dalších zemí. Toto video se stalo virálním a v současné době ho například na Facebooku vidělo několik set tisíc lidí a tento počet každým dnem roste. Kampaň budeme v příštích měsících aktualizovat o kresby od skupiny umělců ABUN (Artists & Biologists Unite for Nature), videa a animace např. od Žofie Zajíčkové.

V červnu Zoo Ostrava vyhlásila devátý ročník tvořivé soutěže o zájezd do Chorvatska ve spolupráci s CK VÍTKOVICE TOURS. Úkolem letošního ročníku bylo vytvoření originálního trička na podporu kampaně I Am Not Your Toy! Všem zúčastněným děkujeme za jejich úžasné výtvory!

Příklady kreseb od skupiny umělců ABUN Příklady kreseb od skupiny umělců ABUN Vítězný návrh Kláry Prokopowské (vlevo) a povedený návrhy Kristýny Klubkové (vpravo) Vítězný návrh Kláry Prokopowské (vlevo) a povedený návrhy Kristýny Klubkové (vpravo)

Příklady kreseb od skupiny umělců ABUN

Vítězný návrh Kláry Prokopowské (vlevo) a povedený návrhy Kristýny Klubkové (vpravo)

Výzva kampaně I Am Not Your Toy! se setkala s úspěchem a mnoho lidí kreativně vyjádřilo a šířilo svůj postoj k zobrazování ohrožených druhů zvířat jako domácích mazlíčků či hraček, všem zúčastněným děkujeme!

Výzva Mishy Meissel a jejího přítele Výzva Lenzi DiBronti

Výzva Mishy Meissel a jejího přítele

Výzva Lenzi DiBronti

Výzva Heleny Soumarové a jejího psa Výzva Perfecte Amy

Výzva Heleny Soumarové a jejího psa

Výzva Perfecte Amy

Díky šíření kampaně I Am Not Your Toy! na Facebooku začali někteří lidé aktivně reagovat na ilegální obchod s outloni i na svých cestách za exotikou. Český pár, který trávil dovolenou v Thajsku, se snažil aktivně zakročit proti Thajcům, kteří nabízeli outloně k vyfocení za peníze na turisty oblíbených místech v oblasti Khao Lak. Policie i přes výzvu zůstala k této ilegální aktivitě naprosto nečinná. Možností jak podobné případy redukovat je informovat turisty pomocí silné medializace podobných případů.

Outloni nabízení turistům k vyfocení za peníze Oběť ilegálního obchodu s outloni v oblasti Khao Lak

Outloni nabízení turistům k vyfocení za peníze

Oběť ilegálního obchodu s outloni v oblasti Khao Lak

Dne 30. srpna proběhl po zavírací době v areálu Zoo Ostrava charitativní běh s názvem „Běh Zoo Ostrava pro Kukang“, jehož výtěžek ze startovného poslouží na podporu záchranného programu The Kukang Rescue Program. Hlavním organizátorem byl atletický klub SSK Vítkovice společně se zoologickou zahradou Zoo Ostrava, která je také hlavním partnerem záchranného programu. Heslo celé akce bylo „Přilož nohu k dílu“, což zdůrazňovalo, že všichni účastníci mohou svou účastí na tomto běhu podpořit ochranu zvířat na druhé straně zeměkoule.

Jednalo se o první akci svého druhu pořádanou v areálu Zoo Ostrava a byl o ni velký zájem. Běh měl kapacitu 800 běžců a byl vyprodaný již několik dní před jeho začátkem. Běžely se celkem tři trasy o různých délkách – 1 km, 2,5 km a 5 km. Všichni registrovaní běžci obdrželi startovní číslo s čipem, který měřil čas jejich běhu. Během celého dne byl v Zoo Ostrava pro návštěvníky připraven také doprovodný program, který představil činnost záchranného centra, zájemci se mohli osobně setkat s pracovníky a dobrovolníky záchranného programu a dozvědět se aktuální novinky ze Sumatry. Děti se mohly pomocí malování na obličej proměnit v malé outloně či jiná zvířata a byly připraveny i další aktivity – tisk na tašky, navlékání korálků či tisk na látku pomocí ubrouskové techniky.

Pozdrav indonéskému Kukang týmu Před startem tratě na 2,5 a 5 km

Pozdrav indonéskému Kukang týmu

Před startem tratě na 2,5 a 5 km

Výtěžek ze startovného podpořil program The Kukang Rescue Program 108 tisíci korunami. Získané finance budou použity na vybavení záchranné kliniky, nákup veterinárních léků a přípravků či na podporu celosvětové kampaně I Am Not Your Toy!

Kukang stánek Kukang tým po “Běhu Zoo Ostrava pro Kukang“

Kukang stánek

Kukang tým po “Běhu Zoo Ostrava pro Kukang“

Publicita

V uplynulých dvou měsících se náš program objevil v několika článcích na internetu nebo v tištěných časopisech. Zde je souhrn těchto článků.

Na webové stránce populární české dokumentární televize Prima ZOOM vyšel náš článek o tom, jak mazlení s outloni souvisí s ilegálním obchodem v Indonésii i jinde ve světě. Celé články naleznete zde:
http://zoom.iprima.cz/zlo-jmenem-mazleni-outlonu-jak-souvisi-s-nelegalnim-obchodem-se-zviraty-v-indonesii

V bleskových zprávách Světové asociace zoologických zahrad a akvárií WAZA (The World Association of Zoos and Aquariums) se v dubnu díky Zoo Ostrava objevila zpráva o kampani "I Am Not Your Toy!". Tuto zprávu naleznete na tomto odkazu:
http://us4.campaign-archive1.com/?u=643e12ffc7934ac80f2c5f652&id=799fa6b04f&e=199e5ee4be

Na serveru salatovelisty.cz vyšel rozhovor s Františkem o našem záchranném programu a o problémech ilegálního obchodu se zvířaty v Indonésii. Rozhovor naleznete zde:
https://salatovelisty.cz/2016/08/31/i-kdyz-se-lechtani-outlonu-muze-na-prvni-pohled-zdat-roztomile-tak-skutecnost-je-opravdu-zarazejici-a-alarmujici/

Na několika českých serverech vyšly články o charitativním běhu "Běh Zoo Ostrava pro Kukang". Některé z těchto článků naleznete zde:
http://www.tyden.cz/rubriky/relax/zvirata/ostravska-zoo-chysta-prvni-charitativni-beh-ma-vyprodano_395881.html
http://www.enviweb.cz/rss/obecne/132423/ostravska-zoo-chysta-prvni-charitativni-beh-ma-vyprodano
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ostravska-zoo-chysta-prvni-charitativni-beh-ma-vyprodano
http://www.enviweb.cz/rss/ochrana/132462/osm-set-bezcu-dnes-v-ostravske-zoo-pomuze-zachranovat-outlone

Televize TV Barrandov o tomto charitativním běhu natočila reportáž, kterou naleznete zde (čas reportáže je 20:50):
http://www.barrandov.tv/video/76144-nase-zpravy-31-8-2016
nebo zde:
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/tv-barrandov-navstevnici-zoo-bezeli-pro-outlone_396145.html

Dne 4. července vyšel také článek o ilegálním obchodu s outloni a záchranném programu Kukang v českém týdeníku Rytmus života. Článek je k nalezení v čísle 27.

Vytvoření indonéského týmu

V průběhu uplynulých měsíců proběhl trénink týmu ošetřovatelů, kteří se starají o outloně v záchranném centru. V současné době se tento tým skládá ze tří ošetřovatelů, kterými jsou paní Rosida Br Malau, pan Purba Tarigan a pan Bebas Sitepu. Všichni tři podstoupili tříměsíční trénink vedený Lucií, kdy se učili systému práce v centru, přípravě správného outloního jídelníčku, úklidu a přípravě klecí a v neposlední řadě pozorování outloňů.

V květnu koordinátorka osvětové činnosti Novi vyjela na stáž do dvou našich spřátelených organizací. Prvním bylo vzdělávací a ochranářské centrum KWPLH (Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup) ve Východním Kalimantanu (indonéská část Bornea) u města Balikpapan. V tomto centru je chována skupina sedmi malajských medvědů, kteří byli zabaveni soukromým chovatelům a kteří již nikdy nemohou být vypuštěni zpět do volné přírody. Centrum je primárně zaměřeno na environmentální vzdělávání a Novi zde získávala cenné rady a zkušenosti v řízení vzdělávací a osvětové činnosti. Druhou organizací, kterou Novi navštívila, byla Yayasan IAR Indonesia a jejich záchranné a rehabilitační centrum pro outloně na Jávě u města Bogor. IAR je naše spřátelená organizace, díky které jsme získali mnoho cenných rad a zkušeností v péči o outloně, a Novi zde diskutovala řízení osvětové kampaně a práci s lidmi. Oběma organizacím, jejich členům a zaměstnancům patří velké poděkování za jejich ochotu!

Ošetřovatelka paní Rosida při přípravě krmení pro outloně Ošetřovatel pan Purba při krmení outloňů

Ošetřovatelka paní Rosida při přípravě krmení pro outloně

Ošetřovatel pan Purba při krmení outloňů

Ošetřovatel pan Bebas při pozorování outloňů Novi při tréninku v organizaci KWPLH

Ošetřovatel pan Bebas při pozorování outloňů

Novi při tréninku v organizaci KWPLH

Závěrem

Od dubna se toho událo velmi mnoho. Kromě zmíněných aktivit se uskutečnila také výroční schůze české části Kukang týmu, účastnili jsme se výročního srazu České koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC), festivalu Asie vzdálená a blízká v Praze, NGO marketu v Praze a multižánrového festivalu Střípky pěti kontinentů v Zoo Jihlava. Tým „I Am Not Your Toy“ ze Zoo Olomouc se zúčastnil letošních Zoo her, které se konaly pod záštitou Pražské zoologické zahrady v termínu 17. až 19. června. Celkem se zúčastnilo 15 zoologických zahrad z České a Slovenské republiky a náš tým získal krásné druhé místo.

Za všemi aktivitami a událostmi je práce a ochota mnoha lidí, kterým patří velké poděkování. Naše poděkování patří také všem organizátorům, dobrovolníkům a partnerům „Běhu Zoo Ostrava pro Kukang“ a také všem dalším, kteří nás podpořili finančně i jinak. Děkujeme také Jitce Vokurkové, Petrovi Piechulovi, Zdence Dvořákové a firmě Triko4u.cz za pomoc v uplynulých měsících. Velké poděkování ale patří všem, kteří se svým dílem zapojují do ochrany outloňů.

Festival Asie vzdálená a blízká Festival Asie vzdálená a blízká Tým „I Am Not Your Toy“ na letošních Zoo hrách

Festival Asie vzdálená a blízká

Tým „I Am Not Your Toy“ na letošních Zoo hrách

CCBC sraz v Zoo Liberec Česká část Kukang týmu s novými triky

CCBC sraz v Zoo Liberec

Česká část Kukang týmu s novými triky

František Příbrský
Koordinátor The Kukang Rescue Program
Terénní pracovník Zoo Ostrava


Kukang příjmy
Kukang výdaje


CZ - 13. report – Duben/Srpen 2016

EN - 13. report – April/August 2016